VAN-AMATA.COM

Home

About us

Product

Support

Contact us

 

 

เที่ยว สบาย-สบาย สไตล์ ลุงภาพ 

บริการดุจญาติมิตร-คิดราคาแบบเพื่อน-เปรียบเสมือนครอบครัว...........เดียวกัน ให้เราได้บริการท่าน 081-902-5280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

ถตู้ให้เช่า เช่ารถตู้ รถตู้เช่า บริการรถตู้ให้เช่า บริการรถตู้เช่า ให้เช่ารถตู้รถตู้ให้เช่า เช่ารถตู้ รถตู้เช่า บริการรถตู้ให้เช่า บริการรถตู้เช่า ให้เช่ารถตู้รถตู้ให้เช่า เช่ารถตู้ รถตู้เช่า บริการรถตู้ให้เช่า บริการรถตู้เช่า ให้เช่ารถตู้

รายละเอียดการจองรถตู้ให้เช่า    

เงื่อนไขโดยทั่วไป

1. จำกัดจำนวนผู้โดยสารไม่เกิน 9 ท่าน ต่อรถตู้ปรับอากาศ 1 คัน

2. ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดขึ้นบนรถ โดยเด็ดขาด

3.ผู้โดยสารทุกท่าน ห้ามดื่มสุรา หรือ ของมึนเมาทุกชนิด และห้ามสูบบุหรี่  ภายในรถ โดยเด็ดขาด

4. ห้ามนำสิ่งเสพติดหรือสิ่งผิดกฏหมายมาไว้ในรถ โดยเด็ดขาด หากพนักงานขับรถพบเห็น หรือ สงสัยว่ามี พนักงานขับรถจำเป็นต้องร้องขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทำการตรวจค้น ทั้งนี้ เพื่อความบริสุทธิ์ของตนเอง และบุคคลอื่นภายในรถ

5. พนักงานขับรถขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับ หรือยกเลิกการเดินทางในบางเส้นทาง หรือบางเวลา หากพิจารณาแล้ว เห็นว่าการเดินทางต่อไปนั้น อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต และ/หรือ ทรัพย์สินของบุคคลภายในรถ

6. พนักงานจะปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่งเน้นความสะดวก และความปลอดภัย ในการเดินทางของผู้โดยสารในรถ เป็นสำคัญ ความเร็วในการขับขี่ จึงมิใช่ปัจจัยหลักในการเดินทาง แต่จะขึ้นอยู่กับสภาพผิวจราจร และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม     

เช่ารถตู้ จองเลย

 

กลับหน้าแรก

 

 

van-amata.com

Copyright (c) 2009 by ลุงภาพใจดี